Najnovšie príspevky

Kremnická radnica získala cenu Kultúrna pamiatka roka 2013

V deviatom ročníku súťaže Kultúrna pamiatka...
Čítaj viac

VZN 8/2014

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica...
Čítaj viac

VZN 7/2014

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica...
Čítaj viac

Zámer zámeny majetku mesta Kremnica z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Kremnica zverejňuje podľa § 9a ods. 8...
Čítaj viac

Verejná vyhláška – zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov

Mesto Kremnica, Štefánikova námestie 1/1, 967...
Čítaj viac