Najnovšie príspevky

Návrh rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2016

Vážení spoluobčania, predkladáme vám na...
Čítaj viac

Pozvánka na mestské zastupiteľstvo 26. novembra

Primátor mesta Kremnica zvolal na štvrtok 26....
Čítaj viac

Detský divadelný súbor Zrkadlo priviezol prvú cenu z medzinárodného festivalu na Ukrajine

Detský divadelný súbor Zrkadlo pôsobí pri...
Čítaj viac

Zápisnica č. 5/2015 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva

Zápisnica č. 5/2015 zo zasadnutia Komisie...
Čítaj viac

Výberové konanie na funkciu výkonného riaditeľa OOCR TURIEC-KREMNICKO

Výberové konanie na funkciu výkonného...
Čítaj viac