Najnovšie príspevky

VZN 3/2015

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica,...
Čítaj viac

VZN 4/2015

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica...
Čítaj viac

Výberového konania na miesto riaditeľa Základnej školy

Mesto Kremnica vyhlasuje výberového konania na...
Čítaj viac

Uznesenia z 5. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici zo dňa 16. apríla 2015

Uznesenia z 5. riadneho Mestského...
Čítaj viac

Verejná vyhláška – zateplenie bytového domu Dolná 55/33

Oznámenie o začatí stavebného konania a o...
Čítaj viac